Terarãnguekuéra (3)

Ehechauka opa mba’e reikuaáva terarãngue mba’éva, kuaa’ỹva ha porandúva rehe.

Terarãnguekuéra .
Terarãnguekuéra .ABC Color

Cargando...

I. Emoñe’ẽ ha egueñohẽ terarãngue.

Ñe’ẽndy

Terarãngue mba’éva: Pronombres posesivos.

Terarãngue kuaa’ỹva: Pronombres indefinidos.

Terarãngue porandúva: Pronombres interrogativos.

Mávapa omba’apo kokuépe.

Che memby oguereko mokõi mbarakaja, peteĩ hũ ha ambuéva morotĩ.

Kóva nemba’e ha amóva chemba’e.

1. Terarãngue mba’éva

2. Terarãngue kuaa’ỹva

3. Terarãngue poránduva

II. Ehai hekopete.

Terarãngue porandúva - Terarãngue mba’éva - Terarãngue kuaa’ỹva

1. Chemba’e
Nemba’e
Imba’e
Ñanemba’e
Oremba’e
Penemba’e
Imba’ekuéra

2. Maymáva
Oimeraẽva
Ambuéva

3. Ava
Mboy
Máva máva

III. Ehai guaraníme.

1. ¿Quién?

¿Cuánto?

¿Quiénes?

2. Mío/a/os/as:

Tuyo/a/os/as:

Suyo/a/os/as:

Nuestro/a/os/as. (Incluye al receptor):

Nuestro/a/os/as. (Excluye al receptor):

Suyo/a/os/as. (De ustedes):

Suyo/a/os/as. (De ellos).

3. Todo/a/os/as/:

Cualquier/a:

Otro/a/os/as:

Oĩ porãva

I) 1. nemba’e, chemba’e 2. ambuéva 3. Mávapa.

II) 1. Terarãngue mba’éva. 2. Terarãngue kuaa’ỹva. 3. Terarãngue poránduva

III)

1. Ava
Mboy
Máva máva

2. Chemba’e
Nemba’e
Imba’e
Ñanemba’e
Oremba’e
Penemba’e
Imba’ekuéra

3. Maymáva
Oimeraẽva
Ambuéva

Fuente: Gamarra, P. (2022). Guarani maymávape g̃uarã. Diario ABC Color.

Enlance copiado
Content ...
Cargando...Cargando ...