20 jasypo onemomora nane reta purahei guasu ara

20 jasypo oñemomorã Ñane Retã Purahéi Guasu Ára.