“Tekombo'e ojeaplasa”

Mbo'ehára agremiado OTEP-SN omotenondéta “serenata” ko miércoles Ministerio de Educación y Cultura (MEC) rovái “opurahéi haguã fracaso del sistema educativo” mokõi ary ohóva Gobierno Horacio Cartes.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=1987

Blanca Ávalos, secretaria general Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Sindicato Nacional (OTEP-SN), oikuaauka 07:00 aravo guive MEC rovái ogueraháta hikuái serenata ministra de Educación, Marta Lafuente-pe, hérape otakýta sistema educativo gobierno ko'ágãgua ojeharúva.

“Rogueraháta serenata ‘Ña Descuento-pe’ mbo'ehára roiméva guive rohasa asy hendive descuento avei  Unesco onohë peteî  resolución, oaplasa educación paraguaya-pe”, he'i Ávalos, oñe'ëvo  ABC Color ndive.

Omoañete MEC guive oheka hikuái “omaquilla” realidad ohasáva tetã tekombo'e ha Estado  “ndorekói mba'e pyahu”. Ipahápe he'i 250 mbo'ehára gremio-gua oiméta hikuái  manifestación ko'ërõ pyhareve.

Ágã 15 de agosto oúva oñemoañete mokõi ary presidente Horacio Cartes, osë porãva jeporavo guasu oikóva abril 2013 jasyrundýpe.

Lea en Español:

Enlance copiado
Cargando...Cargando ...