nane ne e guarani

Mbeju ha’e tembi’u ojeheróva týra.
Mbeju apo.
Ñemity˜hára Ára.
20 jasypo oñemomorã Ñane Retã Purahéi Guasu Ára.
Che symi porã.
Kurusu Ára.
Jahayhu ñane retã.
Jahayhu ñane retã (2)
Jahayhu ñane retã.
Ñe’e˜nga.
Ñe’e˜nga.